تشکیل تعاونی
گالری تصاویر

 

  

  

  

  

     
تشکیل تعاونی ها
دستورالعمل تشکیل تعاونی مراحل تشکیل تعاونی توسعه و عمران فرمهای اولیه تشکیل تعاونی واتاق تعاون اساسنامه تعاونیها بخشنامه تشکیل اتاق تعاون در شهرستانها فرایند تشکیل تعاونی اعتبار

 

دستور العمل تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار 

دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت ونظارت برشرکتهای تعاونی اعتبار

دستورالعمل دانش بنیان.pdf3

آئين نامه تشخيص شركت ها و موسسات دانش بنيان

آیین نامه داخلی اتاق تعاون استان

حدود فعالیت تعاونی خدماتی در کلیه گرایشهای 21 گانه

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی 

دستورالعمل تشكيل تعاونی سهامی عام

 ارسال فهرست اولویتهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای تشکیل تعاونیها

فرایند تشکیل تعاونی سهامی عام

شرايط تشكيل تعاونيهاي دانش بنيان نوپا

قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکتهای تعاونی خدمات ، بهداشتی و درمانی 

دستور العمل و ضوابط تشکیل شرکتهای تعاونی دانش بنیان به همراه نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فرایند ثبت و تشکیل تعاونیها 

دستورالعمل استاندارد سازی چگونگی ثبت الکترونیکی درخواست تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی در سامانه اداره ثبت -قسمت اول

  

دستورالعمل استاندارد سازی چگونگی ثبت الکترونیکی درخواست تاسیس و تغییرات تعاونی در سامانه اداره ثبت - قسمت دوم


     
منو اصلی