گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 

مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار شمال شرق کشور                                                                       پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار علاج قبل از واقعه است

     
عکس

معرفی  گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی

 (2-1)و بهداشت کار شمال شرق کشور  

                                              


     
عکس

 
  

آموزش مسئولین ایمنی کارگاهها

 

شیوه نامه نحوه برگزاری آزمون ادواری آموزش عمومی ایمنی مسئولین ایمنی کارگاهها

 


  

 

   

 

 

   

 

     
مرکز تحقیقات و تعلیمات
     
رویدادهای اخیر مرکز تحقیقات

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی استان خراسان رضوی (شهریور 95)

 

برگزاری دومین سمینار آموزشی ایمنی در گودبرداری و تخریب در سال 95 (مرداد 95)


برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی استان خراسان رضوی (مرداد 95)

برگزاری دوره تخصصی سيستم ايمني كار، سلامت و محيط زيست( HSE-MS) ویژه اعضاء انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی (مرداد 95)

برگزاری دوره تخصصی سيستم ايمني كار، سلامت و محيط زيست( HSE-MS) ویژه اعضاء انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی (تیر 95)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی استان خراسان رضوی (تیر 95- دوره دوم)

برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در معادن جهت اعضا سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی (تیر 95)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی استان خراسان رضوی (تیر 95- دوره اول)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی استان خراسان رضوی (خرداد 95)

 

برگزاری دوره تخصصی سيستم ايمني كار، سلامت و محيط زيست( HSE-MS)ویژه اعضاء انجمن مجریان و سازندگان مسکن و ساختمان مشهد (خرداد 95)

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی استان خراسان رضوی (اردیبهشت 95)

     
کتاب های آموزشی

 

     

 

         

     
منو اصلی
     
فراخوان

آموزش ایمنی و بهداشت کار ویژه شرکتهای پیمانکاری

جزوه دوره آموزش ایمنی پیمانکاران**ویژه کارگران**- بخش اول

جزوه دوره آموزش ایمنی پیمانکاران**ویژه کارگران**- بخش دوم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزش ایمنی پیمانکاران**ویژه کارفرمایان**- بخش اول

جزوه دوره آموزش ایمنی پیمانکاران**ویژه کارفرمایان**- بخش دوم

جزوه دوره آموزش ایمنی پیمانکاران**ویژه کارفرمایان**- بخش سوم

 

**************************************************************************************************************************************

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی 

لیست شرکتها و موسسات تولید کننده/ وارد کننده وسایل حفاظت فردی

مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی*** موضوع ماده 90 قانون کار جمهموری اسلامی ایران

 

کلاه ایمنی*** عینک ایمنی و شیلد محافظ 

دستکش ایمنی*** گوشی ایمنی*** ماسک ایمنی