اداره اشتغال اتباع خارجی
اشتغــــــال اتبــــــاع خـــــارجـی
معرفیفرآیندهاقوانین و مقرراتفرم های مورد نیاز

 

هدف واحد اشتغال اتباع خارجي 
    ساماندهی و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی
             دامنه کاربرد واحد :  
 اتباع خارجی شاغل در سطح استان خراسان رضوی
مسئوليت های واحد اشتغال اتباع خارجی :

برای اجرای قوانین مربوط به صدور روادید با حق کار ، تمدید ، تجدید و ابطال پروانه کار ، و امور حقوقی مرتبط مسئولیت های ذیل بر عهده واحد اشتغال اتباع خارجی گذارده شده است.

 

مواد قانونی 

ماده 120 قانون کار :اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .
تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند .
الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .
ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده 121 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد    ادامه مطلب
     
منو اصلی