اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی > ادارات تابعه اداره کل > کانون کارآفرینان برتر استان
کانون کارآفرینان برتر استان
درباره کانونصورتجلساتقوانین و مقررات

 

درباره کانون کارآفرینان استان:

كانون كارآفرينان استان مجموعه ه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي به ­عنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران» تشکيل شده است.

اهداف تشکیل این کانون عبارتند از:

1- ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

2- کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيت‌هاي نهفته کارآفرينان استان

3- انسجام ­بخشی به کارآفرینی متناسب با نیازهای توسعه استانی و ملی

4-  نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

5- کشف و بهره‌گيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

6- تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگان­های حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیردولتی در جهت تصمیم­ سازی و پیشبرد برنامه­ های توسعه استان و کشور

 

كانون کارآفرینان استان برای دستیابی به اهداف تعیین شده، از طريق ايجاد اتاق فكر كارآفريني، برنامهها و فعاليتهاي زير را دنبال ميکند:

·تعامل و نقشآفريني کارآفرينان برتر، اساتيد، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني در راستای برنامه ­های توسعه استان

·شناسايي عوامل موثر در توسعه کارآفريني استان

·تعامل پويا با نهادهاي استاني فعال در زمينه کارآفريني

·طراحی بسته­های حمايتي از جامعه کارآفرينان (اشخاص حقیقی کارآفرین و سازمان­های کارآفرین)

·يکپارچه‌سازي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي معطوف به کارآفريني

·ايجاد و تجمیع بانک‌های ايده و اختراعات کارآفريني

·تهيه و اجراي برنامه جامع شبکه‌سازي بين کارآفرينان

·مستندسازي تجربيات گرانبها و ارزشمند کارآفرينان برتر

·برگزاري تورهاي استاني و بين­استاني جهت بازديد از دستاوردهاي کارآفريني

·تهيه و اجراي برنامه‌هاي ارتقاي فرهنگ کارآفريني در استان

·تدوين و اجرای طرح راه‌اندازي صداي مشاور در حوزه کارآفريني

·شناخت فرصت‌ها و تهديدهاي موجود بر سر راه کارآفرينان استان و مدل­سازي و ارائه الگوهاي کارآفريني متناسب با مزيت­هاي نسبي استان

·مشارکت فعال و موثر در ايجاد خوشه‌هاي اقتصادي و کسب و کارهاي نو با توجه به مزيت‌هاي نسبي استان

·ايجاد فضاي لازم جهت تسريع در واگذاري تصدي‌گري‌هاي سازمان­ها و ادارات مختلف استاني فعال در امر کارآفريني به كانون و بخش خصوصي

·ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی استاني فعال در امر کارآفريني و تجاري­ سازي نتايج پژوهش­ها

·برنامه­ ريزي به منظور جذب و گسترش حمايت‌ها و کمک‌هاي دولتي و مردمي در جهت توسعه امور کارآفريني استان

·ايجاد ارتباط مستمر با خيرين استان و ايجاد فضاي لازم جهت تشكيل جامعه خيرين كارآفرين استان با هدف توسعه كارآفريني در كشور

 

     
منو اصلی