ارتباط با ما
تماس با ما

 

 

7283413

سامانه تلفن گویا

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

خراسان رضوی

     
تماس با ما

 

سامانه پیام کوتاه

30007650001522

     
ارتباط با ما
آدرس ها و تلفن های تماسپست های الکترونیکارتباط با مدیر کل ادارات شهرستان ها
 واحد های استقرار یافته
 تلفن  آدرس  عنوان  ردیف
دفتر مدیر کل - امور اداری و مالی - اداره حراست- حوزه کارآفرینی و اشتغال - روابط عمومی - اداره روابط کار - اداره آموزش و ترویج تعاون- فناوری اطلاعات و ارتباطات  - 
7260985-6
میدان فردوسی - ابتدای بلوار شهید صادقی
ساختمان شماره یک اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
1
اداره بازرسی کار -رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی- واحد مشاغل سخت و زیان آور - واحد تشکیل ، توسعه و نظارت بر تعاونی ها - اداره حسابرسی و رسیدگی به شکایات حوزه تعاون - مسکن مهر - واحد بیمه بیکاری - -اداره اشتغال اتباع خارجی- واحد تشکلات کارگری و کارفرمایی
7621901-5
بلوار خیام - تقاطع ارشاد - جنب اداره ثبت اسناد
ساختمان شماره دو اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
2
مرکز تحقیقات و تعلیمات
8685001
بلوار وکیل آباد - هفت تیر 23
 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهشدا کار شمال شرق کشور
3
مجموعه ورزشی شماره یک کارگران و ریاست تربیت بدنی کارگران استان 
7267111
میدان فردوسی - ابتدای بلوار شهید صادقی
تربیت بدنی کارگران استان
4

روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

تلفکس : 7268051-0511