صفحه کارگزینی
پیام

 


 ******  به پایگاه اطلاع رسانی کارگزینی اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی خراسان رضوی خوش آمدید ******

     
گالری عکس

 

 

 

 

 

     
اطلاع رسانی بخشنامه های کارگزینی

قراردادکارمعین مشمول قانون خدمات کشوری یاقانون کار؟

انتقادبه افزایش 50درصدی حقوق کارمندان دولت

 جزئیات طرح مجلس برای حقوق کارمندان، تعین ضریب افزایش براساس “میزان درآمد

طبق بخشنامه شماره 200/93/1217مورخ 93/02/03 جانشین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهورشانزده مصوبه دولت قبلی درخصوص استخدام وتبدیل وضعیت لغوگردید

دانلودبخشنامه

شاخص های عمومی ارزیابی عملکردبه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد

  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری درسال 1393تصویب وبه دستگاههاابلاغ گردید 

فوق العاده شغل موضوع بند5ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههاابلاغ گردید 

به موجب بخشنامه شماره 396مورخ 93/01/18 آیین نامه دورکاری لغوشد

ضوابط اجرایی بودجه سال 1393ابلاغ شد

     
فعالیت ها
فرم های عملیاتی اهم شرح وظایف هاقوانین و بخشنامه ها انتصابات جدید
     
منو اصلی
     
اطلاعیه ها